Dr Marta Kapturczak

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Matematyki i Informatyki

Instytut Informatyki: Zakład M.N.

Doktor nauk technicznych z wyróżnieniem!

Zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomu doktorskiego!

(zobacz pierwsze fotki)!

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

zawiadamiają: O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marty Kapturczak

red. Tata Marty: Jest to najważniejsze wydarzenie w moim życiu!

40 lat minęło od czasu, gdy miałem aspiracje naukowe (wiele tu można pisać...). Jednak moja buta, piękny okres w moim życiu i "lenistwo" oraz różne aspekty uczelnianych rozgrywek doprowadziły do rozbratu z naukową realizacją siebie... Moje najmłodsze Dziecko potrafiło sprostać ogromnemu wyzwaniu: prowadziła niezwykle trudne zajęcia z przedmiotów, gdzie ja zarozumiały nie miałem o nich zielonego pojęcia! Równania różniczkowe, skomplikowane całki są dla mojego dziecka normalnością!!! Mimo wielkich problemów migrenowych potrafiła prowadzić zajęcia ze studentami, rozwiązywać naukowe problemy i studiować doktorancko na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Białymstoku! Musiała posiąść nową, trudną ścisłą wiedzę z teorii mechaniki! Nie tylko podołała tej rzeczywistości, ale była wyróżniającą się doktorantką...!!!